Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

Muratova Nozima Faxritdinovna