Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi

Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i

Ibragimova Nagina Maratovna

Taʼlim sifatini nazorat qilish boʻlimi bosh mutaxassisi

Islomova Moxinur Alisher qizi