17.07.2019 695

Barcha yo'nalishlar bo'yicha og'zaki va yozma ijodiy imtihonlar sanasi va vaqti, o'tkazilish joyi haqida to'liq ma'lumotlar ana shu jadvalda!

Bo'lishmoq: