Kadrlar bo'limi

Kadrlar bo'limi boshlig'i

Xodjiniyozova Naima Shavkatovna