Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish bo'limi

Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish bo'limi boshlig'i

Umarova Yulduzxon Abralovna