Xalqaro aloqalar bo‘limi

Xalqaro aloqalar bo‘lim boshlig‘i

Nig'matov Rutfullo Olimdjonovich