Iqtidorli talabalar

Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi –  iqtidorli talabalarni aniqlash, ularni ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilish va olib borilayotgan ishlarni muvofiqlashtiruvchi tashkiliy markazdir. Bo‘lim kafedralar va dekanatlar yordamida iqtidorli talabalarni aniqlaydi va tanlaydi, ularni o‘zlari qiziqqan fan sohalari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlariga yo‘naltiradi va buning uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishda faol ishtirok etadi.

Bo‘lim Universitet professor-o‘qituvchilari tomonidan olib borilayotgan ilg‘or ilmiy-tadqiqot ishlariga iqtidorli talabalarni jalb qiladi va ularning to‘la ishtirokini ta’minlaydi.

Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining mamlakatimizdagi boshqa ilmiy markazlar va institutlar hamda xorijda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar bilan aloqasini o‘rnatadi.

 

Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limining vazifalari quyidagilar:

– Iqtidorli talabalarni ilmiy va kasbiy qiziqishlarini e’tiborga olgan holda aniqlash, ularni maqsadli tayyorlashni tashkil etish;

– Iqtidorli talabalarning faoliyatini talabalar ilmiy jamiyati faoliyati bilan hamkorlikda olib borishni tashkil etish;

– Respublika va xalqaro miqyosda o‘tkaziladigan ilmiy anjumanlar, fan olimpidalari, seminarlar, tanlovlarda iqtidorli talabalarning ishtirokini ta’minlash;

– O‘zbekiston Respublikasi Davlat stipendiyalari, “Yoshlar Ittifoqi” jamg‘armasi, xorijiy fondlar grantlariga, nomdor stipendiyalarga tavsiya qilish;

– Iqtidorli talabalarning ilmiy ishlari va ishlanmalarini chop etishda hamda amaliyotga joriy etishga yaqindan yordam ko‘rsatadi.  

Iqtidorli talabalar bo`limining telegram kanali: https://t.me/UzJOKU_iqtidorli_talabalar

Ma’lumot uchun:

sitorayolchiyeva@gmail.com

tel: +998909913797