Siyosatshunoslik

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab “Siyosatshunoslik” yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlash boshlandi. Ushbu yo‘nalish ochilishi bilan Universitetimiz bir necha yo‘nalishlar bo‘yicha mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o‘quv yurtlari qatoriga kirganligini e’tirof etish lozim.

“Siyosatshunoslik” yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarning o‘quv jarayonida asosiy e’tibor quyidagi jihatlarga qaratiladi:

  • siyosatshunoslik sohasiga oid tushuncha va kategoriyalar mazmun-mohiyatini o‘rganish, sohaga tegishli dastlabki bilimlar hamda tasavvurlarni shakllantirish;
  • siyosatshunoslikning fan sifatida rivojlanishida muhim o‘rin tutgan nazariy maktablar, yetakchi olimlar va mutafakkirlarning qarashlari hamda ta’limotlarini o‘rganish, siyosiy tafakkur rivojini puxta o‘zlashtirish;
  • zamonaviy ijtimoiy-siyosiy muammolar va siyosiy jarayonlarni o‘rganish, kuzatib borish, ularning rivojlanish tendensiyalarini baholash va tanqidiy tahlil etish;
  • siyosatshunoslik va siyosat o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni, davlat siyosatining o‘ziga xos xususiyatlarini yaxshi anglash hamda ularning to‘g‘ri talqin etilishini ta’minlash;
  • bugungi kunda mamlakatimizda mahalliy boshqaruv sohasida amalga oshirilgan islohotlar (masalan, davlat xizmatlari ko‘rsatish sohasida) jarayonining amaliy jihatlarini chuqur tushunish va unda bevosita ishtirok etish;
  • siyosiy jarayonlarni tizimli o‘rganish, ularni solishtirish orqali qiyosiy tahlil qilish, ularning istiqboldagi holati bo‘yicha takliflarni shakllantirish, bu boradagi amaliy ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish;
  • dunyoda kechayotgan global jarayonlar va muammolar yuzasidan yetakchi davlatlarning tutgan pozitsiyasidan xabardor bo‘lish, jahon hamjamiyati oldida turgan xavf-xatarlarni bartaraf etish bo‘yicha yondashuvlarni bilish;
  • dunyo hamjamiyatining yangilanayotgan O‘zbekistonga nisbatan munosabati va tutgan mavqeini puxta o‘rganish hamda doimiy monitoring qilib borish, O‘zbekistonning jahon hamjamiyati bilan teng va o‘zaro manfaatli hamkorligining mazmun-mohiyati va ahamiyatini anglash;

• O‘zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo mintaqasidagi geostrategik mavqeidan kelib chiqib, mamlakatimizning mintaqa va dunyoda kechayotgan geosiyosiy jarayonlardagi ishtiroki hamda pozitsiyasi haqida to‘laqonli tasavvur hosil qilish.