Xalqaro jurnalistika

Umumiy ma'lumot:

Xalqaro jurnalistika yo’nalishida 12 nafar talaba tahsil olmoqda.